top of page

BEKLENTILERIMIZ OLUMLU


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı İmam Altınbaş ulusal ve uluslararası pazarlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Günümüz rekabet koşullarında en önemli başarı faktörünün değişebilme yeteneği olduğuna dikkat çeken Altınbaş, değer yaratan yönetim ve hizmet sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı İmam Altınbaş sektör ile ilgili değerlendirmelerini Altın Dünyası ile paylaştı. Ulusal ve uluslararası pazarlarla ilgili görüşlerini dile getiren Altınbaş günümüz rekabet koşullarında en önemli unsurun değişebilme yeteneği olduğuna dikkat çekti. Tüm dünyada, özellikle tüketici paradigmasında yaşanan değişimin tüm sektörleri hatta ticaret yapış şekillerini dahi etkilediğini dile getiren İmam Altınbaş şunları söyledi; “21. Yüzyılın hemen başından itibaren dünyada yaşanan değişim hız kazandı. Özellikle internet dünyada köklü değişikliklerin yaşanmasına sebep oldu ve lmaya da devam edecek. Tüketici profili de son derece hızlı bir şekilde değişiyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri de bu dorultuda hızla farklılaşıyor. Bundan bir kaç sene önce “doğru” olarak nitelendirdiğiniz iş modelleri bugün önemini yitirebiliyor. Buna kuyumculuk sektöründen de örnek verebiliriz. Bundan 20 sene önceki ürün satış yöntemleri ile bugünü karşılaştıralım. Çok büyük farklılıklar olduğunu görürsünüz. Bu yıllarda satacak ürünü dahi bulmakta zorlanıyorken artık satış yapabilmek için perakendeciliği bir mühendislik bilimi disiplininde değerlendirmeniz gerekiyor. Sektörümüz de bu doğrultuda hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Bu değişime ayak uyduran firmalar başarılı bir şekilde istikrarlı bir büyüme süreci yaşıyorken diğer firmaların “acaba eski işler ne zaman geri döner” diye sebepsiz bir beklenti içinde yerinde saydıklarını gözlemliyoruz. Artık tüm firmaların değil sektörde, tüm dünyadaki değişimi görmeleri ve buna göre aksiyon almaları gerekilyor.”

Ekonomimizin sağlam olduğunu gördük

“Son aylarda iş dünyasının en önemli gündem maddesi seçim. Her ne kadar koalisyon görüşmeleri sonuç vermese ve yeni bir seçim için start verilmiş olsa da ekomomimizde önemli dalgalanmaların olmadığını görmek, ekonomimizin sağlıklı yönetildiğinin, temellerinin sağlam olduğunun bir göstergesi.”

Beklentilerimiz olumlu

“Her ne kadar Ramazan Ayı ve seçim süreci, sektör satışlarının yoğun olduğu yaz aylarına denk gelse de özellikle bayram sonrasında satışlarda artış olduğunu gözlemledik. Bu süreç devam da ediyor. Seçim döneminde yaşanan problemlerin de seçim sonrasında ortadan kalkacağını ve Türkiye’nin hızlı gelişim sürecine devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkemiz ile ilgili beklentilerimiz son derece olumlu.”

Dünyadaki çalkalanma devam ediyor

“ABD’de yaşanan mortgage krizinin etkileri geçmeye ve ABD ekonomisi toparlanmaya başladı. ABD kadar hızlı olmasa da Avrupa’da da toparlanma devam ediyor. Ortadoğu’daki siyasi belirsizliğin bir süre daha devam edeceği ortada. Ancak Kuzey Afrika’da siyasi ve ekonmomik istikrarın geri dönme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. İran ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine giriyor olması da bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Bu noktada uzakdoğu piyasalarına dikkat etmekte fayda var. Bu bölgede, özellikle Çin ekonmisinde yaşanan hızlı büyüme, bu ülkenin aynı zamanda dünya için önemli bir pazar olduğu anlamına geliyor. Ancak özellikle son bir kaç haftadır Çin borsasında yaşanan hızlı değer kaybını dikkatle takip etmekte fayda var. Rusya’nın durumu bir süre daha stabil olacak gibi görünüyor. Ülkemizi global pazarlarda değerlendirdiğimizde son derece önemli bir noktada olduğumuzu görüyoruz.”

Pazar çeşitlendirmesi önemli

“Global pazarlar eskisine nazaran son derece dinamik ve değişken bir yapıya sahip oldu. Bundan bir kaç sene öncesine kadar büyük cirolar elde ettiğiniz bir pazarda bir anda son derece dramatik ciro kayıpları olabiliyor. Bu yüzden pazar çeşitlendirmesi son derece önemli. Yumurtaları farklı sepetlere koymakta fayda var.”

Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

bottom of page