top of page

TASARIM ve İNOVASYON


Tasarım ve inovasyon. Son dönemlerde bu iki ismi sıkça yan yana görmekteyiz. İkisi de günümüz dünyasında işletmelere kar sağlayan önemli unsurlardan. Tasarımın en büyük yararı bir ürünü tercih edilen hale getirerek günümüzün rekabetçi koşullarında bize avantaj sağlaması. İnovasyon ise; kar getiren, fayda sağlayan yenilik demek. Çok sıkça kullanılan bu inovasyon sözcüğü, bizim sektörümüzde nasıl gerçek anlamıyla yer alabilir konusunu öncelikle inovasyon türleriyle ilişkilendirerek anlatabiliriz:

Genel anlamda beş ayrı türde inovasyondan söz edilmektedir. Bunlardan ilki yeni ya da önemli ölçüde değiştirilmiş bir ürünün piyasaya sürülmesiyle söz konusu olan ürün inovasyonudur. Buna verebileceğimiz en iyi örneklerden biri de, taşıdığı işlevsel yenilikle Iphone olmaktadır. İkincisi, sunduğumuz hizmetle yapılan hizmet inovasyonudur. Bu da, üründe olduğu gibi; yepyeni bir hizmet de, epey geliştirilerek yapılan bir hizmet de olabilir. Google, Yemek Sepeti, Girişim Savaşçısı bu konuda verilebilecek örneklerdendir. Üçüncüsü ise süreç inovasyonudur. Süreç inovasyonunda iş yapış biçiminde yapılan yeniliklerle fayda sağlamak söz konusudur. Örneğin; Henry Ford’un araba üretiminde seri üretim bandını kurarak arabaların maliyetini 10.000 $ ‘ın altına düşürmesi gibi. Dördüncüsü, ürünün kendisiyle değil, sunumu, ambalajı, reklamıyla ilgili yapılan yenilikleri içeren pazarlama inovasyonudur. Örnek olarak Bahçevan marka peynirin daha küçük dilimlik paketler halinde satışa sunulmasını verebiliriz. Tüm bunlardan bahsederken, inovasyonla ilgili unutulmaması gereken önemli nokta; iyileştirme çabalarına ek olarak mutlaka görülebilir bir avantajın varlığıdır. Beşincisi organizasyonel inovasyondur ki; işletmelerde yapılan, onların yapısını değiştiren ve kar sağlayan yenilikleri içerir. Buna örnek olarak da bir şirketin belli birimlerinde Home Office uygulamasına geçmesini verebiliriz.

Diğer yazılarımda da vurguladığım şey; dünyanın artık katlanarak hızlanan şekilde değiştiğidir. Farklı sektörlerde olduğu gibi; bizim sektörümüzde de oyuncu değişiklikleri ve yeni roller söz konusudur. Artık zamanı okumak yeterli olamıyor maalesef, geleceğe dair de okumaları yapmak zorundayız. Bu okumaların bize getireceği önemli bilgilerden biri de tasarıma ve inovasyona eğilerek yol almak gerektiğidir. Dönem, bilgi iletişim teknolojileri dönemidir. Bunun tüketiciler üzerindeki etkisi, onların kolaylıkla sıkılan ve hızlı tüketen bir yapıya bürünmeleri olmuştur. Ayrıca bir diğer getirisi de marka ve deneyim ekonomisinin her geçen gün daha çok hayatımızda yer almasıdır. Deneyim ekonomisine katılmanın önemli yollarından biri tasarım ve inovasyondan geçmektedir.

İnovatif yaklaşımda bulunabilmek öncelikle yeniliğe açık olmayı gerektirmektedir. Bu noktada da girişimcilik kavramı, kurum içi girişimcilerle kendini göstermektedir. Özellikle inovatif yaklaşımları olan çalışanlar desteklenmeli ve kültürümüzde maalesef ki yer alan “bana icat çıkartma” sözüne zıt davranış sergilememiz gerekmektedir.

Peki, el emeği göz nuru olan kuyumculuk ile inovasyon nasıl birbirine entegre olur? Bin yıllardır üzerinde yaşadığımız topraklarda muhteşem kuyumculuk ürünleri üretilmiştir. Günümüzde doğal olarak teknoloji bizim sektörümüzde de yerini almıştır. Bir yandan el emeği eskisine göre daha da kıymetlenirken, diğer taraftan lazerle yapılan işler gibi, daha standart yaklaşımla yapılan bir tasarım anlayışı söz konusudur. Özellikle son yıllarda her geçen gün daha çok söz edilen smart jewellery –akıllı takılar, teknolojinin sadece üretim bandında değil, insanın hayatındaki diğer teknolojik aletlerle takıların kurduğu iletişim olarak inovasyonun önemli bir boyutudur. Nesnelerin interneti (IOT) döneminde, akıllı takıların varacağı noktayı bugünden kim tahmin edebilir?

Aslında inovasyonun zanaattan beslenmesi çok mümkün ve bunun farklı örnekleri de söz konusu. Makinenin yapamadığı elle yapılan bir teknik bugün kolaylıkla makine ile el tadında ve çok daha hızlı, uygun maliyete yapılabilmektedir. Böyle bir durum da direkt olarak süreç inovasyonuna denk gelmektedir.

Kuyumculuk sektöründe inovasyonu yakalamak için kendimize soracağımız ilk iki soru daha faydalı ve daha yenilikçi olmak için ne yapabilirim sorusu olmalıdır. Bunu ürünlerimizden malzememize, üretim ve pazarlamamızdan dağıtımımıza kadar uygulamak bizi bugünün rekabetçi ortamında çok önemli noktalara getirebilir.


Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

bottom of page