top of page

PİYASALARDAKİ DALGALANMALARA RAĞMEN KİAŞ HIZ KESMİYOR


KİAŞ’ın son dönemlerde yaptığı çalışmalarla ilgili KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş yaşanan süreci ve yenilikleri anlattı. Bu süreçte Kuyumcukent’i geliştiren ve değerine değer katmak için uğraşan Kuyumcukent İşletme A.Ş. ile son dönemde yaptıkları çalışmaları konuştuk. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve bu çalışmaların hız kesmeden çoğalacağını, Kuyumcukent’in değerinin hızla artacağını dile getirdi ve yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

Nevzat Sudaş; “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Hiçbir dış güç büyümesini engelleyemez. Bizler vatandaş, iş veren, yönetici olarak da buna izin vermeyiz. Kendi çapımızda ekonomiye destek olur, ticaret hayatının hız kesmemesi için büyük çaba sarf ederiz. Kuyumcukent’te büyük bir tesis olması sebebiyle bu süreci en iyi analiz eden ve bu doğrultuda önlemler alan, çalışmalarına devam eden bir yönetim anlayışına sahiptir” dedi.

CK ENERJİ TEMİNATI ÖDENDİ

Ülkemizdeki enerji ihtiyacının büyük bölümünün temin edildiği, termik santrallerin hammaddesi olarak kullanılan doğalgaz ve kömür maliyetleri ile YEKDEM maliyetlerinin dolar kuruna bağlı artışlarından dolayı, Enerji piyasasında olumsuz gelişmeler gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Özel Enerji firmaları portföy boşaltmak durumunda kalmıştır. Yapılan düzenlemeler ile yıllık enerji tüketimi 50.000.0000 kw altında kalan firmalar, CK Boğaziçi Enerji Perakende Satış A.Ş. Portföyüne alınmıştır. KİAŞ’ında bu sınırın altında kalması ile CK BEPSAŞ portföyüne alınmış ve güvence bedeli olarak 2.600.000 TL nakit ve 1.000.000 TL kredi karşılığında teminat mektubu teslim etmiştir.

Teminat gösterilmemiş olsaydı mahallerde elektrik kesintisi meydana gelecekti. KİAŞ sadece ortak alanlar için teminat yatırılıp, bağımsız bölümler için teminat yatırılmazdı. Maliklerin menfaatleri göz önünde bulundurularak herhangi bir kesintiye maruz kalınmaması için teminat yatırıldı. Teminat için şirket kasasından yapılan ciddi nakit çıkışına rağmen KİAŞ çok cüzzi bir aidat artışıyla çalışmalarına devam etmektedir.

KUYUMCUKENT ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN TAM NOT ALDI.

BU GURUR HEPiMiZiN…

Biz KİAŞ olarak; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na uygunluk ve toplumsal sorumluluğumuzun vicdani boyutunun vermiş olduğu görevleri büyük bir hassasiyetle yapmaktayız. KUYUMCUKENT mahallerinden kaynaklanan atık sularımızı ileri kimyasal arıtma tesisimiz ile yeraltı ve yüzey sularımızı kirletmeyecek dereceye kadar arıtmaktayız. Uzman ekiplerimizin yıllardır süren çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmekte olup 2016 yılında aldığımız 5 yıllık “Çevre İzin Belgemiz” ile örnek teşkil eden bir işletme konumuna gelmiş bulunmaktayız. Yine son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Entegre Denetim programına alınan KUYUMCUKENT tesisimiz, 6 Ağustos 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen konularında uzman bir ekip tarafından denetlenmiştir. Denetim sonucunda, gerek uygulamaya aldığımız çevreyi koruyucu önlemlerimiz ve gerekse yasalara karşı olan yükümlülüklerimizin getirileri olan Çevre Belgelerimiz ve tüm süreçlerimiz eksiksiz olarak tam not almıştır.

YENİ SOĞUTMA KULESİ

Tesisimize 12 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olan soğutma kuleleri, yıllara sari olarak ilk günkü gibi görevini yerine getirememekle birlikte, doluluk oranı artan tesisimize yetersiz kalmaktadır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl kimyasal yöntemlerle kireç ve tortu temizliği yapılarak sizlerin hizmetinize sunulmuş olsa da talepleri karşılayamadığı gibi enerji sarfiyatının fazla olduğu görülmüştür. Bu durum mevcut sistemin revizyonunun yapılması ihtiyacı doğurmaktaydı fakat yapılan teknik çalışmalar, araştırmalar neticesinde yerli bir firmadan 4. Soğutma kulesinin alınması daha az maliyetle, tesise daha çok fayda sağlayacağı tespit edilmiştir.

Her geçen gün teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda tesisimize ve ortam şartlarımıza uygun bir kule seçilerek, sizlere daha iyi soğutma hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

REKLAM KATKI PAYINDA YARI YARIYA İNDİRİM

Esnaflardan gelen talepler doğrultusunda, her ay toplanan aidatlara ek olarak, Kuyumcukent’in tanıtımı ve reklam harcamaları için 01 Temmuz 2015 tarihinden beri AVM İşletme Katkı Payı (Reklam-Tanıtım Ortak Gideri)’’ olarak m² başına 3 TL (KDV dahil) olarak toplanmaktaydı.

Olağan Genel Kurul toplantısında “AVM Reklam Katkı Payı uygulamasının talep olması halinde tamamen kaldırılması veya Reklam Katkı bedelinin metrekare başına 3 TL’yi aşmamak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda azaltma ya da sonrasında arttırma hususlarında Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,’’ konusu görüşülmüş ve bu madde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Alınan bu yetkiye istinaden tanıtım ve reklam harcamaları için yönetim tarafından anket düzenlenmiş, bu ankette yaklaşık sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçların birbirine yakın olması sebebiyle; katkı payının, kararda açıkça verilen azaltma yetkisi doğrultusunda 1,5 TL (KDV Dahil) şeklinde güncellenmesine karar verilmiştir.

ZİYARETÇİLERİMİZ İÇİN OTOPARK SORUN OLMAYACAK

Kuyumcukent sakinleri olarak en çok şikâyet ettiğimiz konulardan biri de artan doluluk oranlarından kaynaklı tesisimizde yaşadığımız otopark sıkıntılarıydı. Maliklerimiz ve müşterilerimiz araç parkından sonra gideceği yeri bulamamaktan ve gideceği yere uzak alanlara park yapmak zorunda kalmaktan şikayetçiydi. Bu durum tesisimize itibar kaybına neden olmaktaydı. Bu eksikliğin giderilmesi maksadıyla Mağaza Bloğu önündeki alanda yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 2000 m² alan otopark olarak, siz değerli maliklerimizin ve müşterilerimizin hizmetine sunulmuş ve Kuyumcukent’e kalıcı bir değer kazandırılmıştır.

SİGARA ODALARI

Kuyumcukent bizler için çalışma alanı olabilir ama unutulmamalıdır ki, ziyaretçilerimiz için de alışveriş ve gezi alanıdır. Kuyumcukent gibi örneği olmayan bir tesise; gezmek, görmek, alışveriş için gelen ziyaretçilerimiz, sigara içmeyen maliklerimiz, sigara içmeyen çalışanlarımız da sigara dumanından etkilenmektedir. Ortak alan ve wc’lerde içilen sigaradan dolayı, sigara içmeyen bir kişi için bu alanlar dayanılmaz bir işkence haline gelmektedir.

Kuyumcukent yönetimi olarak, 4207 Sayılı Tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesine dair kanunun 2. maddesinin gereklerini yerine getirmek, insan sağlığına verilen önem ve değerden hareketle, atölye bloğunda sigara içme alanları oluşturulmuş olup bu alanlar haricinde kapalı alanlarda sigara içenlere cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu uygulamayla sigara içmeyenlere zarar verilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

bottom of page