top of page

İKO BAŞKANI ATAYIK, ANKARA'DA BAKAN MUŞ İLE BİR ARAYA GELDİTicaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sektörün gündeminde yer alan ve çözüm bekleyen tüm konu başlıklarını ele alma fırsatı buldu.


İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık'ın Ankara'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yaptığı görüşmede Türk kuyumculuğunun çözüm bekleyen sorunları ele alındı. Başkan Atayık'ın toplantıda Bakan Muş'a sunduğu konu başlıkları ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.


Kuyumculuk Sektör Tanımı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş hali hazırdaki sektör tanımlarının Kuyumculuk ve Saatçilik meslekleri ile uyumsuzlukları açıkça görülmektedir. Burada yer alan 34 meslek tanımı içinde Kuyumcu ve Saatçi meslekleri için ayrı bir sektör tanımının gerekli olduğu net bir şekilde görülebilmektedir. “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu” tarafından belirlenen 11 adet sektör tanımı yanı sıra sektörümüzün de 12. Sektör olarak tanınmasının gerekli ve yerinde olacağı değerlendirilmektedir.


İT0, İSO ve meslek odaları üyelik yapısı 5362 Sayılı Kanun öncesi Meslek Odalarına üye olan meslektaşlarımızın sayısı bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte çok önemli oranda kayba uğramış, mesleğin bütünlüğü bozulmuştur. 507 sayılı kanun zamanında 13.098’lere varan üye sayısı 3636’lara kadar gerilemiştir. Ayrım yapılmaksızın bu mesleği icra eden tüm meslektaşların mesleki anlamda tek bir çatı altında toplanmasına izin verecek bir düzenlemenin yapılmasının, kuyumculuk sektörünün bütünlüğü, düzenlenmesi ve denetlenmesi noktasında çok çok önemli bir adım olacağı değerlendirilmektedir. 5362 sayılı kanunda yapılacak bir düzenleme ile meslek odalarına üyeliğin ikinci Oda değerlendirmesi dışında tutarak engelleyici hükmün aşılabileceği değerlendirilmektedir.


İKO GüvenCE Etiketi (İnternet satışları) Ticaret Bakanlı'ğının “Uluslararası Güvenli Ürün Sempozyumu” hemen sonrasında bu amaca yönelik olarak Odamız tarafından da bir proje geliştirilmiştir. Kuyumcu, güvenCE etiketi kullandığı ürünün ağırlığı, ayarı, kalitesi ve üzerindeki taşın özellikleri ile bu ürünü satarken tüketiciye söylediklerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taahhütnameyi Oda'mıza teslim eder. Etiket ile ürünün ilişkisini karekod teknolojisiyle bir araya getiren bu uygulamayla; Kuyumcunun güven anlamında sahip olduğu özelliklere yeni bir halka ilave etmesi, tüketicinin de güvenli ürüne kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Perakende satış ile birlikte internette online satış sitelerinde de bu sistemin uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığı'mızın desteklerinin çok önemli olacağı değerlendirilmektedir.


Kuyumculuk.Org Yalnızca kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı ve perakendecilerin bir araya geldiği online platformdur. E-Ticaret konusunda bilgi ve becerisi kısıtlı olan küçük esnafımızın desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu ortamda yer almak isteyen, ürünlerini teşhir etmek isteyen, ancak bu konuda yeterli birikimi olmayan küçük ölçekli atölyeden, orta ölçekli atölyelere kadar müteşebbis meslektaşımıza yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir.


Kalfalık ve Ustalık Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönerge değişikliği yapması ile sağlamış olduğu kolaylık kalfalık ve ustalık belgelerini hak eden meslektaşlarımız için önemli bir adım olmuştur. Odamızın imkanları, derslikleri ve yeniden tefriş edilen sınav alanları sayesinde bu belgeleri kolayca temin etmeleri sağlanabilir hale gelmiştir. Odamız, “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” gereğince 31/12/2021 tarihine kadar olan geçiş sürecinde Yönetmelik değişiklikleri dahil her türlü konuda İl Ticaret Müdürlüklerine yardımcı olma kararlılığındadır.


Kuyum Ticareti Hakkında yönetmelik değişikliği Kuyum Ticareti Yönetmelik Taslağı çalışmaları sırasında Odamız ile Bakanlık temsilcileri arasındaki uyumlu çalışmanın önemli katkılar sağladığına inanıyoruz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kuyumculuk ve mücevherat sektörünün gündeminde yer alan konuları gündeme getirdiklerini belirtti.

Comments


Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

bottom of page