top of page

İKO YÖNETİMİ, TBMM BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ’E SORUNLARI AKTARDI


Mustafa Atayık başkanlığındaki İstanbul Kuyumcular Odası Yönetimi, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’e Oda’da ağırladı ve sektörün çözüm bekleyen sorunlarını anlattı.


İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'i Oda'nın Çemberlitaş’taki merkez binasında ağırladı. Bu önemli görüşmeye İKO Başkan Vekili Turhan Gürdal, Başkan Yardımcıları İlhami Yazıcı, Burak Yakın, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Sayat, Rıfkı Baş, Garbis Gedikoğlu, Erdinç Demir, Aykut Erhan ve Ufuk Güneş de katıldı. İKO Başkanı Atayık, sektörün çözüm beklediği Altın Muhasebesi, soygun ve gasp girişimlerine yönelik cezaların arttırılması, ihracat bedellerinin yüzde 25'nin TCMB hesabına yatırılması başta olmak üzere birçok önemli gündem konularıyla ilgili dosyaları Bilgiç'e sundu. İşte, dosyalarda yer alan konu başlıkları ve içerikleri…


Altın Muhasebesi 2003 yılında yürürlüğe giren 4842 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Söz konusu hüküm, kuyumculuk sektörü muhasebe işleri için dönüm noktası olup yıllarca süren kuyumculuk sektörü vergilendirilmesi sorununa köklü çözüm getirmiştir. “Sürekli olarak işlenmiş altın alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, altın satış tarihindeki İstanbul Altın Borsası’nda oluşan has altın değeri ile satılan mamulün has altın maliyet bedeli arasında oluşan farkı, maliyet bedeline ilave ederler. Söz konusu fark, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Bu mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve maliyet unsurlarının sadece ilgili dönemde ayrılan fonu aşan kısmı gider kabul edilir.” Dolayısıyla bu düzenleme ile oldukça doğru bir adım atılarak altın satışlarındaki maliyet kavramı genişletilmiş, mükelleflere has altın değeri ile satılan mamulün has altın maliyet bedeli arasındaki farkı fon hesabında tutmak koşuluyla maliyet bedeline ekleme imkânı tanınmış, bu sayede gerçek değere ulaşmada önemli bir adım atılmıştır.


Son olarak, ülkemizde 2003 yılında çıkarılan ve yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan yasal düzenleme ile altın esaslı muhasebe uygulamasının önü açılmış oldu. Söz konusu düzenleme örnek gösterilerek ve uygulamanın sektörde kayıt dışılığı önleyeceği açıkça ortaya konarak, yasa koyucular ve vergi otoritesi nezdinde yapılacak girişimlerle sektörde altın esaslı muhasebe uygulaması tekrar başlatılabilir.


Kuyumcu Soygunları Türkiye’de kuyumcu soygunlarının, genelde silahlı, ölümle sonuçlanan, ekonomik ve finansal sonuçları olan bir eylem olduğu gerçeğinin kabul edilmesi konusunda çaba harcanmaktadır. Bu suçu işleyenlerin adi suçlu olarak yargılanması, bu suçu işlemeyi cazip hale getirmektedir. Artık, kuyumcu soygunlarıyla ilgili olarak özel kanunlar ile açıkça suç ve cezanın belirlenmesi veya mevcut kanunlarda verilen cezaların caydırıcılığının arttırılması gerektiği bilinmeli ve kabul edilmelidir. Sektör mensuplarımızın canına, malına, geleceğine etki eden ve ocağını söndüren bu durumun, alınacak caydırıcı tedbirlerle önlenmesinin zamanı çoktan gelmiş, geçmektedir.


İhracat bedellerinin %25 inin TCMB hesabına yatırılması 03.01.2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ye veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller, bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya TL olarak ödenecektir.


İKO kuyumculuk sektör tanımı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hali hazırdaki sektör tanımlarına bakıldığında, tanımlı 10 sektörün, Kuyumculuk ve Saatçilik meslekleri ile uyumsuzlukları açıkça görülmektedir. Halen sektör olamamış bir büyük lokomotif sektörün mevcut, burada yer alan 34 meslek tanımı içinde Kuyumcu ve Saatçi meslekleri için ayrı bir sektör tanımının gerekli olduğu net bir şekilde görülebilmektedir. “Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu” tarafından belirlenen 11 adet sektör tanımı yanı sıra sektörümüzün de 12. Sektör olarak tanınması yerinde olacaktır. Büyük bir eksiklik olarak ortada durmaktadır.


Comentários


Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN