top of page

DÜNYA REFAHININ ZİRVESİ; KATAR


Kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en zengin ülkelerinden birisi haline gelen Katar 200 milyar Doları aşan GSMH’sına ve yaklaşık 145.000 ABD Doları kişi başına düşen geliri ile dünya refahının zirvesinde yer alıyor. Yüksek gelir düzeyinin, aralarında mücevherin de bulunduğu pek çok lüx ürün grubunun talebini olumlu etkilediği Katar, ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar barındırııyor.

Nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük bir ülke olan Katar, özellikle son yıllarda, sahibi olduğu doğalgaz ve petrol rezervlerini gittikçe artan bir hızla ekonomisine kazandırmaya başlamış ve bunun sonucunda rekor düzeyde ekonomik büyüme gerçekleştirerek, kişi başına milli gelir bazında dünyanın en zengin ülkelerinden birisi haline gelmiştir. 200 milyar Doları aşan GSMH’sına ve yaklaşık 145.000 ABD Doları başına düşen gelire sahiptir.

Katar, ekonomisinin yaklaşık %60’ını oluşturan petrol ve doğalgaz sektörlerinin ağırlığını giderek azaltarak, imalat sanayi, ulaştırma, finans, ticaret ve turizm sektörleri lehine değiştirmek istemekte ve bu amaca yönelik olarak kapsamlı bir ekonomik çeşitlendirme politikası uygulamaktadır. 2008 yılında ilan edilen “Katar Ulusal Vizyon Belgesi 2030” çerçevesinde ve 2022 FİFA Dünya Kupasının Katar’da gerçekleştirilecek olmasının kazandırdığı ivme ile yeni uluslararası havalimanı, demiryolu ve metro, yeni yerleşim siteleri ve yeni yollar inşası gibi büyük çaplı yatırımlara girişmektedir. Bu itibarla, inşaat sektörü, hali hazırda, ülkenin en önde gelen sektörü konumundadır.

Katar, dünyanın üçüncü büyük kanıtlanmış doğalgaz rezervlerini elinde bulundurmaktadır (25,7 trilyon m3 - küresel rezervlerin yaklaşık %15’i). Katar’da doğalgaz üretimi 1991 yılında başlamış, ilk LNG ihracatı ise 1996 yılında yapılmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretme kapasitesine sahip olan Katar, üretiminin çoğunu Asya’ya (Japonya, Hindistan ve Güney Kore) satmakta, Avrupa ve ABD’ye LNG ihracatı için de çalışmalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır.

Türkiye - Katar ilişkilerinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Katar, Türkiye'nin bölgede üstlendiği role önem atfetmektedir. Yönetim ve halkın Türkiye'ye ilişkin izlenimleri olumludur.

Katar bölgesel sorunların çözümü için en önde çaba gösteren Arap ülkesi konumundadır. Katar’ın üst düzey yönetimi bu hususlarda ülkemizle yakın istişare içinde olmayı tercih ettiklerini ve dış politikalarında Türkiye’ye özel önem verdiklerini sıklıkla dile getirmektedirler.

Katar’la işbirliğimiz, BM ve İKÖ gibi uluslararası kuruluşlarda son yıllarda artmıştır.

2008-2011 dönemi karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğunlaştığı bir dönem teşkil etmiş, bu ziyaretler ikili ilişkilerin derinleşerek gelişmesini sağlamıştır.

Katar’a yönelik ihracatımız ağırlıkla demir-çelik mamullerinden oluşmakta, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu araç ve parçaları, ev tekstil ürünleri, mobilya ve gıda diğer ihracat kalemleri arasında yer almaktadır. Katar’dan ithalatımızda ise, doğalgaz, plastik ve mamulleri ile kimyevi ürünler başlıca mal gruplarını teşkil etmektedir.

Katar’daki Türk yatırımları esas olarak müteahhitlik (alt taşeronluk) ve müşavirlik hizmetleri alanında gerçekleşmektedir. Büyük inşaat şirketlerimizin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şirketimizin bugüne kadar üstlenmiş olduğu projelerin toplam tutarı yaklaşık 8,5 milyar Dolara ulaşmıştır.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar sermayesinin Türkiye’ye yöneltilmesi yoğun çaba gösterilen alanlardan birisini oluşturmaktadır.

Katar’dan ülkemize boru hattıyla doğalgaz tedariki projemiz üst düzeyde olumlu değerlendirilmektedir.

Etnik Yapı

Nüfusun yaklaşık 300.000’i Katarlı olup, geri kalanı Hindistan, Filipinler, Pakistan, Nepal, Sri Lanka gibi güney ve güneydoğu Asya ülkeleri ve Mısır, Lübnan, Fas, Cezayir, Filistin gibi Arap ülkeleri vatandaşı, ülkeye çalışma amaçlı gelmiş yabancılardan oluşmaktadır. Katarlıların çoğu Vahabi-Sünni mezhebine mensuptur. Şii mezhebine mensup olanların nüfusun %8-10’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Katar'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Ülkemiz ile Katar arasında “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 14 Ağustos 2010’dan beri yürürlüktedir. Bu çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları Katar’a girişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek karşılığında alabilmektedirler. Ülkeye yolcu beraberinde alkol getirilmesi yasaktır.

Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN

bottom of page